bxh ngoai hang anh 2018

bxh ngoai hang anh 2018 – bxh ngoai hang anh 2018

Kết quả Ngoại hạng Anh 2018/2019

10. Leicester City: 32 điểm, hiệu suất -7 (Đá thiếu 1 trận)

9. Everton: 33 điểm, hiệu suất -3

8. Watford: 37 điểm, hiệu suất 0 (Đá thiếu 1 trận)

7. Wolverhampton: 38 điểm, hiệu suất 1 (Đá thiếu 2 trận)

6. Chelsea: 47 điểm, hiệu suất 16 (Đá thiếu 1 trận)

5. Arsenal: 50 điểm, hiệu suất 17 (Đá thiếu 1 trận)

4. MU: 51 điểm, hiệu suất 17 (Đá thiếu 1 trận)

3. Tottenham: 60 điểm, hiệu suất 25 (Đá thiếu 1 trận)

2. Liverpool: 65 điểm, hiệu suất 41 (Đá thiếu 1 trận)

1. Man City: 65 điểm, hiệu suất 54

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2018/2019.

Xem thêm:  bố đặng văn lâm
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$